• Bizleri Sosyal Medya'da Takip Edin !

FEDERASYON HAKKINDA

Türkiye'deki yedi tarihi çarşının dernekleri tarafından kurulmuş olan bu Federasyon'un amacı Tarihi çarşı olarak adlandırılan ve korunması gereken yerlerde ticaret ile turizmi geliştirmek, esnaflar arası ticareti birleştirmek yeni satış yöntemlerini artıracak faaliyetleri özendirmek, çarşı tanıtımını artırmaya teşvik etmek; tarihi çarşıları korumak ve yaşatmak, tarihi çarşılara ulaşım ve ihtiyaca yönelik benzeri sorunları gidermek, tüm hizmet anlayışını geliştirmek, dernekler arasındaki işbirliğini geliştirip, yönetim anlayışı içinde kurumsal yapı oluşturarak, ulusal ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, tarihi çarşıları ilgilendiren her türlü sorun ve yönetime ilişkin konularda usul ve esasları düzenlemektir.

Federasyonu kuran dernekler bu amacı geliştirmek adına aralarında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliklerde bulunurlar, her türlü proje ve organizasyon gerçekleştirirler.

Federasyonu Kuran Dernekler

* Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Derneği

* İstanbul Kapalı Çarşı Esnaflar Derneği

* İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği

* Edirne Alipaşa Çarşısı Esnaflar Derneği

* Konya Tarihi Bedesten Çarşısı Koruma ve Yaşatma Derneği

* Kayseri Kapalı Çarşı Yaşatma, Koruma ve Güzelleştirme Derneği

* Kahraman Maraş Kapalı Çarşı Taşhan Derneği